Respectvol afscheid nemen van elkaar

Reorganisatie en gedwongen ontslag

Zodra de werkgever in zwaar weer terecht is gekomen is reorganiseren een mogelijke oplossing om het bedrijf weer gezond te maken. Hierbij is gedwongen ontslag niet altijd te voorkomen. Gedwongen ontslag is redelijk vergelijkbaar met een rouwproces. Een persoonlijke begeleiding in deze ‘rouwfase’ zal dit proces in goede banen leiden en de persoonlijke schade van de kandidaat tot een minimum beperken. Door een professionele begeleiding wordt een langdurige stresssituatie (met een burn-out als mogelijk gevolg) voorkomen.

Voor de werknemer komt gedwongen ontslag meestal onverwacht en voelt dit als een klap in zijn gezicht (“waarom ik?”). Daarbij komt dat ontslag niet alleen financiële gevolgen heeft voor hem/haar persoonlijk maar ook voor het gezin. Langdurige ontslagprocedures leiden tot stress en hebben veelal negatieve gevolgen ook voor de sociale omgeving.

Realistiq maakt samen met werkgever en werknemer heldere afspraken om voor alle partijen de emotionele en financiele schade te beperken, zonder de persoonlijke belangen van de werknemer te benadelen. Professionele ontslagbegeleiding door Realistiq voorkomt onderlinge strijd tussen werkgever en werknemer, waardoor met wederzijds respect afscheid kan worden genomen en het vizier op de toekomst wordt gericht.

 

Werkgever of werknemer… wie betaalt?

Ontslagbegeleiding wordt in principe door de werkgever aangeboden en betaald, als gevolg van de gemaakte afspraken in het sociaal plan of individueel gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer. Realistiq is bekend met de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer in ontslagzaken en heeft kennis in huis om maatwerk te leveren, ook op basis van het sociaal plan.

Partijen ontvangen tijdens de dialoog een helder en onafhankelijk advies, waarbij de mogelijkheden en de valkuilen onder de loep worden genomen, afgestemd op de wederzijdse belangen en doelstellingen. De beoogde doelstelling van Realistiq is een verantwoord akkoord waarbij beide partijen met wederzijds respect afscheid nemen van elkaar. Realistiq acteert daadkrachtig en begeleidt de werknemers door de gehele ontslagprocedure. Samen met werkgever en werknemer wordt de weg naar een nieuwe arbeidsrelatie gezocht, gebruikmakend van sociale media en persoonlijke netwerken.

Interesse in adviesgesprek?
mail naar:  info@realistiq.nl
of stuur een bericht via  AANVRAAG  INFO

Wilt u kennis maken en advies?

Bel mij voor een adviesgesprek

071 5171107

06-30060601

Stuur een e-mail

  In-Company-Workshop:

  “Navigeren met talent”

 

 Bel voor offerte:

 071 5171107

 06-30060601

 Stuur een e-mail

Wilt u kennis maken en een
loopbaan-, beroep- of studiekeuze advies?

Bel mij voor een adviesgesprek

071 5171107

06-30060601

Stuur een e-mail