Mediation... als je er samen niet uitkomt

Raad en daad bij een arbeidsconflict

Conflict tussen werkgever en werknemer?

Onbegrip en frustraties, gevolgd door een ziekmelding, waarbij de bedrijfsarts geen rol kan spelen om een oplossing te bieden. Maar wat te doen als de samenwerking niet naar wens verloopt en werkgever en werknemer een heel ander verwachtingspatroon hebben van elkaar? Dat dit uiteindelijk kan leiden tot een onwerkbare situatie behoeft geen nadere uitleg. Een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer gaat veelal gepaard met langdurig ziekteverzuim, mogelijk een burn-out als gevolg.

Tijdens een mediation traject ontstaat meer begrip voor elkaars standpunten waardoor de arbeidsrelatie weer kan worden hersteld. Beide partijen beslissen dan uiteindelijk dat de strijdbijl kan worden begraven. Gemaakte afspraken voor de toekomstige samenwerking worden schriftelijk vastgelegd om misverstanden en herhaling van de ongewenste situatie te voorkomen.

 

Als de dialoog geen oplossing biedt?

Indien duidelijk blijkt dat de werknemer zich niet meer kan vinden in de bedrijfsdoelstellingen of er een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan tussen werkgever en werknemer, kan een “ontslag met wederwijds goedvinden” een oplossing zijn.

“Ontslag met wederzijds goedvinden”
Ook om tijd en kosten te besparen om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden via de kantonrechter, kan een zogenoemde “beëindigingsovereenkomst” een oplossing zijn. Realistiq vertegenwoordigt beide partijen en weet als geen ander welke rechten en plichten zij hebben voordat zij deze (weloverwogen) beslissing bekrachtigen, nadat alles is ‘uitonderhandeld’ tussen werkgever en werknemer. De werknemer behoudt zijn WW-rechten.

Bel voor advies of mail naar:
info@realistiq.nl  of  via:  AANVRAAG  INFO

Meer informatie over onze andere diensten voor werknemers?

Wilt u kennis maken en advies?

Bel mij voor een adviesgesprek

071 5171107

06-30060601

Stuur een e-mail

  In-Company-Workshop:

  “Navigeren met talent”

 

 Bel voor offerte:

 071 5171107

 06-30060601

 Stuur een e-mail

Wilt u kennis maken en een
loopbaan-, beroep- of studiekeuze advies?

Bel mij voor een adviesgesprek

071 5171107

06-30060601

Stuur een e-mail